Liten miljökonsekvensbeskrivning

Liten miljökonsekvensbeskrivning är prövningsunderlaget som tas fram för verksamheter eller åtgärder med begränsad miljöpåverkan.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 5 juli 2018Sidansvarig: Annika Ryegård