Specifik miljöbedömning – miljöbedömning för verksamheter och åtgärder

Vägledning om specifik miljöbedömning och om processen att identifiera, beskriva och bedöma miljöeffekter vid planering av och beslut om verksamheter och åtgärder.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 29 januari 2019Sidansvarig: Annika Ryegård