Specifik miljöbedömning – miljöbedömning för verksamheter och åtgärder

Vägledning om specifik miljöbedömning och om processen att identifiera, beskriva och bedöma miljöeffekter för verksamheter och åtgärder.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 2 juli 2019Sidansvarig: Richard Kristoffersson