Utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn minskar långsamt.

Sidan senast uppdaterad: 13 december 2019Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali