Utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn minskar långsamt.

Sidan senast uppdaterad: 5 februari 2021Sidansvarig: Hakam Al-Hanbali