Öppna data från Naturvårdsverket

Så här hittar du alla öppna data som Naturvårdsverket tillhandahåller. Vi vill inget hellre än att du börjar använda den för att hitta nya intressanta insikter kring miljö.

Naturvårdsverket tillhandahåller öppna data för att öka tillgänglighet och vidareutnyttjande av miljödata. Här hittar du Naturvårdsverkets öppna data/PSI-data:

Naturvårdsverkets öppna data/PSI-information

På den nationella öppna data/PSI-portalen Sveriges dataportal kan du hitta fler datamängder,  API:er, specifikationer och begrepp.

Sök efter data/information på Sveriges dataportal

Naturvårdsverket har en datapolicy för vidareutnyttjande av data. All offentlig information, även den data som omfattas av vissa restriktioner, till exempel avgifter, omfattas av PSI (Public Sector Information). Beskrivningar av offentliga informationsmängder som tillgängliggörs digitalt ska visas på Sveriges dataportal.

Policy för vidareutnyttjande av Naturvårdsverkets data/information (pdf 132 kB)

Naturvårdsverket presenterar även miljödata och miljöinformation i ett flertal andra databaser och register listade efter deras innehåll. Du kan även hämta data från den svenska miljöövervakningen.

Data får användas fritt men ange gärna källa. I de fall informationsansvaret ligger hos någon annan, till exempel länsstyrelser, kommuner eller vattenvårdsförbund, tillkommer upphovsrätten respektive organisation.

Om öppna data

Naturvårdsverket har stora mängder data om miljön, alltifrån mängden partiklar i stadsluften till antalet björnar i skogen, till vilka risker ämnen i naturen, som till exempel tungmetaller, kan innebära för människa och miljö.

Vi vill inget hellre än att du börjar använda dem.