Skandinaviska björnprojektet

Skandinaviska björnprojektet är ett nordiskt forskningssamarbete med fokus på ekologi och förvaltning.

I det här projektet ska man undersöka och utvärdera predationsdynamiken för björn-varg-älg-kronhjort genom att titta på rörelsemönster och interaktioner. Forskarna ska även förbättra populationsuppskattningar av björn i Skandinavien. Forskningen utförs i samarbete med vargforskningsprojektet Skandulv och SLU:s älgforskning. 

Forskningen bygger till stor del på den övervakning av björn som görs inom ramarna för Skandinaviska björnprojektet.

Projektet ligger väl i linje med kunskapsbehov som har identifierats i arbetet med den nationella björnförvaltningsplanen. Där efterfrågas fortsatt utveckling av inventeringsmetodik för att kunna kvantifiera björnstammens storlek och utbredning, samt kunskap om björnens och vargens gemensamma effekter på bytesdjuren. 

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 1 370 000 kronor i anslag för 2023.

Pågår

2023.

Mer information

Projektansvarig

Jonas Kindberg, Sveriges lantbruksuniversitet/NINA, jonas.kindberg@slu.se

Kontaktperson på Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare, anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör, elin.viksten@naturvardsverket.se