Spridning och genflöde hos lodjur i Fennoskandia

I projektet ska spridning hos lodjur inom Sverige och mellan Sverige/Norge undersökas med hjälp av populationsgenetiska metoder. Forskarna ska även undersöka vilken effekt spridningen får på ett möjligt jaktuttag.

Sverige och Norge delar lodjurspopulation, men jaktuttaget är högre i Norge eftersom tillväxttakten är högre där. De beskattningsmodeller som används i Sverige och Norge i dag tar inte hänsyn till spridning mellan förvaltningsregioner, i stället antar man att in- och utvandring är lika stor.

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med sammanlagt 3 030 000 kronor i anslag.

Pågår

2021–2023

Projektansvarig

Henrik Andrén, Sveriges lantbruksuniversitet, henrik.andren@slu.se

Kontaktperson på Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare, anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör, elin.viksten@naturvardsverket.se