Ny kunskap om en expanderande järvpopulation

Projektet är en fortsättning på det järvforskningsprojekt som tidigare fått finansiering ur Viltvårdsfonden.

Målet är att ta fram kunskap som behövs för förvaltning av järv, som i dag expanderar från fjälltrakterna till skogslandskap. Forskarna studerar också hur järv bäst inventeras i snöfattiga områden, när snöspårning inte fungerar.

Fullständig titel

Ny ekologisk kunskap för förvaltning av en expanderande järvpopulation.

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 1 200 000 kronor i anslag för 2021.

Pågår

2021

Mer information

Projektansvarig

Jens Persson, Sveriges lantbruksuniversitet, jens.persson@slu.se

Kontaktperson på Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare, anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör, elin.viksten@naturvardsverket.se