Skandulv: Den skandinaviska vargens ekologi och förvaltning

Det här forskningsprojektet genomförs inom Skandulvs ramar och forskarna ska bland annat undersöka hur den legala vargjakten har påverkat vargpopulationens tillväxt och rumsliga fördelning.

Vargstammen i Skandinavien har fördubblats under de senaste fem åren och i vissa områden är tätheten jämförbar med den i mättade populationer. Det innebär en risk för betydande påverkan på ekosystemet: färre bytesdjur påverkar i slutändan vegetationen, konkurrensen med andra köttätande arter ökar och konflikterna med människor intensifieras.

Det här forskningsprojektet genomförs inom Skandulvs ramar och forskarna ska bland annat undersöka hur den legala vargjakten har påverkat vargpopulationens tillväxt och rumsliga fördelning. Man ska också undersöka om jaktens omfattning har påverkat vargpopulationens generationstid.

En annan fråga som forskarna ska försöka svara på är hur den ojämna fördelningen av vargrevir påverkar vargens spridning och etablering. 

Forskningsresultaten är tänkta att bidra till en större förståelse för hur olika förvaltningsåtgärder påverkar vargpopulationen. Ett mål är att ta fram kunskap som är betydelsefull för den gemensamma förvaltningen av den större vargpopulationen som delas mellan Norge, Sverige och Finland/Ryssland. 

Forskningsprojektet Skandulv har sedan 1999 samordnat skandinavisk forskning kring varg med bred finansiering, och tar fram vetenskapligt grundad kunskap bland annat till svenska myndigheter.

Fullständig titel

Effekter av jakt och populationstäthet på beteende och livshistoriekaraktärer hos varg i Skandinavien

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 2 995 000 kronor i anslag för 2022–2024.

Pågår

2022–2024

Projektansvarig

Håkan Sand, Sveriges lantbruksuniversitet
hakan.sand@slu.se

Kontaktperson på Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare
anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör
elin.viksten@naturvardsverket.se

Mer information