NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om transport av avfall

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter  innehåller bestämmelser om

  1. att anmälningsplikt ska gälla i stället för tillståndsplikt enligt 5 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) för vissa transporter av avfall, 
  2. undantag från anmälningsplikten enligt 5 kap. 7 § avfallsförordningen för vissa transporter av avfall som uppkommit i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet, och
  3. hur transportdokument enligt 6 kap. 19 § avfallsförordningen ska utformas.

Bemyndigande

5 kap. 8 och 9 §§ och 6 kap. 20 § avfallsförordningen (2020:614)

Gäller från

Dessa föreskrifter gäller från 2022-05-01. Bestämmelserna i 3 och 4 §§ tillämpas första gången från och med den 1 september 2022. 3. Följande gäller för transporter av avfall som avses i 5 kap. 1 och 7 §§ avfallsförordningen (2020:614) och som genom dessa föreskrifter inte längre omfattas av undantag från tillstånds- eller anmälningsplikt. Sådana transporter får fortsätta till och med den 31 augusti 2022. Därefter får sådana transporter utföras endast om den som transporterar avfallet senast den 31 juli 2022 lämnat in en ansökan om tillstånd eller en anmälan till länsstyrelsen, i enlighet med vad som krävs för den aktuella transportverksamheten, och länsstyrelsen inte beslutar något annat.

TitelGäller frånFulltext
NFS 2022:2 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall

Ersätter / upphäver
‎4‎/‎30‎/‎2022Ladda ner (673,30 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik