NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om transport av avfall

  • (Upphävd: 2022-04-30)

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter gäller bl.a. undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för annat avfall än farligt avfall, transportdokument för farligt avfall och avsändarens respektive mottagarens förpliktelser.

Övergångsbestämmelser

Innehåller övergångsbestämmelser.

Bemyndigande

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik