NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om tillstånd eller anmälningsplikt för yrkesmässig transport av avfall

  • (Upphävd: 2005-03-31)

Föreskrifterna är upphävda.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎3‎/‎31‎/‎2005
NFS 1999:8 - Rättelse

Rättelseblad till Naturvårdsverkets föreskrifter om tillstånd eller anmälningsplikt för yrkesmässig transport av avfall

‎5‎/‎1‎/‎1999Ladda ner (13,56 KB)
NFS 1999:8 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om tillstånd eller anmälningsplikt för yrkesmässig transport av avfall

‎4‎/‎30‎/‎1999Ladda ner (32,89 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik