NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall

Tillämpningsområde

Bestämmelser om att kommunens renhållningsordning ska innehålla en avfallsplan finns i 15 kap. 41 § miljöbalken. 

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

  1. avfallsplanens innehåll,
  2. länsstyrelsens sammanställning, och
  3. uppgifter som kommunen ska lämna till hushållen, länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2020:6 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall

Ersätter / upphäver
‎7‎/‎31‎/‎2020Ladda ner (665,56 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik