NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall

  • (Upphävd: 2020-07-31)

Upphävda

Föreskrifter (NFS 2017:2) om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall ska upphöra att gälla 1 augusti 2020 och ersätts av NFS 2020:6. Se länk ovan.

Tillämpningsområde

Föreskrifterna reglerar vad en kommunal avfallsplan ska innehålla och vilka uppgifter som lämnas till länsstyrelsen.

I planen ska mål, åtgärder och styrmedel för att förebygga och hantera avfall samt nedskräpning beskrivas. Avfallsplanen ska även innehålla en beskrivning av nulägesförhållande som påverkar avfallets mängd och sammansättning likväl som en bedömning av avfallsflödenas framtida utveckling för att bättre koppla ihop fysisk planering med avfallsplanering.

Föreskrifterna reglerar även samråd, miljöbedömning och innehållet i länsstyrelsens sammanställning till Naturvårdsverket.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎7‎/‎31‎/‎2020
NFS 2017:2 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall

Ersätter / upphäver
‎4‎/‎30‎/‎2017Ladda ner (607,14 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik