NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Tillämpningsområde

Föreskrifterna ska tillämpas på förbränningsanläggningar som omfattas av lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. Föreskrifterna innehåller krav på mätutrustning som används vid kontinuerlig mätning och registrering av kväveoxidutsläpp enligt 5 § andra stycket i samma lag.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2016:13 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Ersätter / upphäver
‎6‎/‎30‎/‎2017Ladda ner (603,90 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik