NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

  • (Upphävd: 2017-06-30)

Tillämpningsområde

Föreskrifterna ska tillämpas på förbränningsanläggningar som omfattas av lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. De innehåller krav på sådan mätutrustning som används vid kontinuerlig mätning och registrering av kväveoxidutsläpp enligt 5 § andra stycket lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.

Övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter upphäver Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1991:5) med föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. Samtidigt upphävs också Naturvårdsverkets allmänna råd 98:1 "Kväveoxider från förbränning".

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎6‎/‎30‎/‎2017
NFS 2004:6 - Konsolidering
‎1‎/‎2‎/‎2005Ladda ner (178,20 KB)
NFS 2004:6 - Rättelse

Rättelse till föreskrifterna (NFS 2004:6). Mätutrustning för bestämmande av miljöavgift.

‎1‎/‎1‎/‎2005Ladda ner (91,38 KB)
NFS 2004:6 - Rättelse

Rättelse i allmänna rådet. Mätutrustning för bestämmande av miljöavgift.

‎1‎/‎1‎/‎2005Ladda ner (95,87 KB)
NFS 2004:6 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Ersätter / upphäver
‎12‎/‎31‎/‎2004Ladda ner (432,22 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik