NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning

  • (Upphävd: 2017-04-30)

Tillämpningsområde

I dessa föreskrifter regleras vad en avfallsplan ska innehålla, som till exempel en beskrivning av rådande förhållanden, uppgift om anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall finns i kommunen, nedlagda deponier, mål, åtgärder och uppföljning, samråd, miljöbedömning och underlag till länsstyrelsen. Innehåller även allmänna råd.

Övergångsbestämmelser

Genom de här föreskrifterna upphävs Naturvårdsverkets kungörelse (1991:3) med föreskrifter om innehållet i kommunal avfallsplan.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎4‎/‎30‎/‎2017
NFS 2006:6 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning

‎7‎/‎31‎/‎2006Ladda ner (44,20 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik