NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

  • (Upphävd: 2019-01-31)

Tillämpningsområde

Innehåller bestämmelser om yrkesmässig lagring, förbehandling och återvinning av el-avfall. Bestämmelser om farligt avfall och batterier finns i bland annat avfallsförordningen (2011:927) och i förordningen (2008:834) om batterier.

Genom ändringen NFS 2010:14 infördes 7 a § om viss anteckningsskyldighet gällande elavfall i återvinningsverksamhet.

Genom ändringen NFS 2013:2 infördes krav på att man även i insamlingsverksamhet ska iaktta de krav på försiktighetsmått vid lagring av elavfall som anges i 10 §. 

Genom ändringen NFS 2016:11 ges en viss möjlighet till lättnad i kraven på försiktighetsmått enligt 10 och 11 §§, vid lagring och behandling av elavfall, i de fall det kan anses miljö- och hälsomässigt lämpligt. 

Övergångsbestämmelser

Innehåller övergångsbestämmelser.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎1‎/‎31‎/‎2019
NFS 2016:11 - Ändring

Föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig insamling, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

‎2‎/‎28‎/‎2017Ladda ner (538,41 KB)
NFS 2005:10 - Konsolidering

Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, konsoliderad

‎2‎/‎28‎/‎2017Ladda ner (578,59 KB)
NFS 2013:2 - Ändring

Föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

‎4‎/‎30‎/‎2013Ladda ner (157,22 KB)
NFS 2010:14 - Ändring - Ändring

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (2005:10) om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

‎1‎/‎31‎/‎2011Ladda ner (44,93 KB)
NFS 2005:10 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

Ersätter / upphäver
‎12‎/‎31‎/‎2005Ladda ner (110,02 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik