NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Allmänna råd om tillsyn [till 26 kap. miljöbalken, förordningen (1998:900) om tillsyn samt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll]

  • Innehåller Allmänna råd

Innehåll

Naturvårdsverkets allmänna råd om tillsyn innehåller allmänna råd avseende bland annat operativ tillsyn och vad som bör beaktas vid en åtalsanmälan.

Här finns också allmänna råd om förutsättningarna för överlåtelse av tillsyn, vilka tillsynsuppgifter som kan överlåtas, när överlåten tillsyn bör återkallas, samverkan och samordning av tillsyn, tillsynsmyndigheternas ingripande gentemot verksamhetsutövaren, verkställighet, tillsyn över egenkontroll, kontrollprogram, dokumentation av egenkontroll, rapportering och undersökningar.

TitelGäller frånFulltext
NFS 2001:3 - Allmänna råd

Naturvårdsverkets allmänna råd om tillsyn [till 26 kap. miljöbalken, förordningen (1998:900) om tillsyn samt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll]

‎1‎/‎14‎/‎2001Ladda ner (141,35 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik