NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om jakt (jaktkungörelse)

  • (Upphävd: 2002-07-28)

SNFS 1994:3 är upphävda.
SNFS 1994:3 ersätter jaktkungörelsen (SNFS 1987:4).

Pdf av föreskrifterna finns inte.

Övergångsbestämmelser

Innehåller övergångsbestämmelser.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
‎7‎/‎28‎/‎2002
SNFS 1994:3 - Grundföreskrift

Kungörelse med föreskrifter om jakt (jaktkungörelse)

‎8‎/‎1‎/‎1994

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik