NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter och allmänna råd om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare

Tillämpningsområde

I föreskrifterna ges en definition av vilthägn och föreskrivs vilka arter av vilt som får hållas i vilthägn efter tillstånd av länsstyrelsen. Vidare föreskrivs att rymningar från vilthägn ska anmälas till länsstyrelsen och hur registrering och märkning av vilt som hålls i hägnet ska ske. Slutligen föreskrivs hur stängslet ska utformas för att förhindra att djur tar sig in eller ut från hägnet och hur en återfångstanordning får uppföras om misstanke eller vetskap om rymning föreligger.

I de allmänna råden ges mer detaljerade anvisningar om registrering och märkning av viltet och om  hur hägnet bör utformas. De allmänna råden har också ett avsnitt om skyddsåtgärder mot hare.

Övergångsbestämmelser

Innehåller övergångsbestämmelser. 

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2002:20 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare

Ersätter / upphäver
‎7‎/‎28‎/‎2002Ladda ner (61,94 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik