Ämnesområde

Jakt och vilt

En jägare på ett fält i solsken

Naturvårdverket verkar för en viltförvaltning där alla viltets värden tas tillvara – för naturupplevelser, besöksnäring, jakt, tillgång till viltkött och för att bevara den biologiska mångfalden.

På denna sida hittar du till all vår information om jakt och vilt i Sverige och det vi gör inom viltförvaltning och viltanalys.  

Här hittar du även information om hur viltvårdsavgiften används, vilka olika typer av jakt som förekommer i Sverige, samt vilka regler som finns kring jakt och vilt.

Logga in i jägarregistret

I jägarregistret hanterar Naturvårdsverket registreringarna av jaktkort och jägarexamen.

"En viltförvaltning i balans gör att alla kan uppleva viltets värden."

I strategin för svensk viltförvaltning beskriver vi hur vi tillsammans med övriga aktörer vill utveckla den svenska viltförvaltningen under 2020-talet.

Strategi för svensk viltförvaltning

Jakt i Sverige

För att få jaga i Sverige behöver du ha statligt jaktkort. För att få licens för jaktvapen krävs godkänd jägarexamen. Här kan du läsa mer om de olika typer av jakt som förekommer i Sverige, samt vilka regler som gäller. 

Det här gäller

Det finns särskilda bestämmelser kring skyddsjakt och jakt på olika djur. Här kan du hitta information om vilka regler som gäller, vilka vapen och fångstmetoder som är tillåtna samt vilka tider det är tillåtet att jaga.

Viltförvaltningen i Sverige

I Sverige är det riksdag och regering som beslutar om de övergripande bestämmelserna för viltförvaltningen. Naturvårdsverket fungerar som den centrala förvaltningsmyndigheten för jakt- och viltfrågor. Det finns även andra myndigheter och aktörer som har ansvar och viktiga roller inom området. Därför är transparens, förutsägbarhet, tydlighet och samverkan viktigt för en väl fungerande förvaltning som står nära forskningen.  

Aktuellt om jakt och vilt

Här kan du ta del av nyheter och rapporter inom området. Du kan också prenumerera på nyhetsbrevet Viltnytt som riktar sig till dig som är intresserad av eller jobbar med viltförvaltning och jakt.

Prenumerera på Viltnytt

Vilt i siffror

Data och statistik inom viltområdet. Bland annat populationsutveckling av rovdjur i Sverige.

Stöd i arbetet

Här finns alla Naturvårdsverkets gällande förskrifter och allmänna råd. Det finns också flera vägledningar inom jakt och viltområdet.