Ämnesområde

Jakt och vilt

En jägare på ett fält i solsken

Naturvårdverket verkar för en viltförvaltning där alla viltets värden tas tillvara – för naturupplevelser, besöksnäring, jakt, tillgång till viltkött och för att bevara den biologiska mångfalden.

På denna sida hittar du till all vår information om jakt och vilt i Sverige och det vi gör inom viltförvaltning och viltanalys.  

Här hittar du även information om hur viltvårdsavgiften används, vilka olika typer av jakt som förekommer i Sverige, samt vilka regler som finns kring jakt och vilt. 

Logga in i jägarregistret

I jägarregistret hanterar Naturvårdsverket registreringarna av jaktkort och jägarexamen.

Jakt i Sverige

För att få jaga i Sverige behöver du ha statligt jaktkort. För att få licens för jaktvapen krävs godkänd jägarexamen. Här kan du läsa mer om de olika typer av jakt som förekommer i Sverige, samt vilka regler som gäller. 

Naturvårdsverket får många frågor om jakt. Läs de vanligaste frågorna och svaren. 

Det här gäller

Det finns särskilda bestämmelser kring skyddsjakt och jakt på olika djur. Här kan du hitta information om vilka regler som gäller, vilka vapen och fångstmetoder som är tillåtna samt vilka tider det är tillåtet att jaga.

Viltförvaltningen i Sverige

I Sverige är det riksdag och regering som beslutar om de övergripande bestämmelserna för viltförvaltningen. Naturvårdsverket fungerar som den centrala förvaltningsmyndigheten för jakt- och viltfrågor. Det finns även andra myndigheter och aktörer som har ansvar och viktiga roller inom området. Därför är transparens, förutsägbarhet, tydlighet och samverkan viktigt för en väl fungerande förvaltning som står nära forskningen.  

"En viltförvaltning i balans gör att alla kan uppleva viltets värden."

ur Strategi för svensk viltförvaltning

Alla kan hjälpa till

Allmänhetens iakttagelser av rovdjur är viktiga för att få så heltäckande inventeringar som möjligt, inte minst när det gäller att upptäcka okända individer. Kontakta din länsstyrelse om du har sett något av de stora de fem rovdjuren eller spår av dem. Det är viktigt att du berättar vilken art och hur många djur det rör sig om, var samt vilken dag och tid du gjort observationen.

Vilt i siffror

Data och statistik inom viltområdet. Bland annat populationsutveckling av rovdjur i Sverige.

Stöd i arbetet

Här finns alla Naturvårdsverkets gällande förskrifter och allmänna råd. Det finns också flera vägledningar inom jakt och viltområdet.

Ta del av Viltnytt

Viltnytt är ett nyhetsbrev med aktuella reportage, information och statistik om viltförvaltning. Det riktar sig till dig som är intresserad av eller jobbar med viltförvaltning och jakt. Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år.