Ämnesområde

Jakt och vilt

Granplanta
Granskad: ‎den ‎3‎ ‎juni‎ ‎2024

Naturvårdverket verkar för en viltförvaltning där alla viltets värden tas tillvara – för naturupplevelser, besöksnäring, jakt, tillgång till viltkött och för att bevara den biologiska mångfalden.

På denna sida hittar du till all vår information om jakt och vilt i Sverige och det vi gör inom viltförvaltning och viltanalys.  

Här hittar du även information om hur viltvårdsavgiften används, vilka olika typer av jakt som förekommer i Sverige, samt vilka regler som finns kring jakt och vilt.

För dig som jagar

Här finns samlad information för dig som jagar i Sverige. Läs mer om jaktkort, jägarexamen, jägarregistret och vad som är aktuellt just nu inom området.

För jägare
Jägare på fält.

Viltförvaltningen i Sverige

I Sverige är det riksdag och regering som beslutar om de övergripande bestämmelserna för viltförvaltningen. Naturvårdsverket fungerar som den centrala förvaltningsmyndigheten för jakt- och viltfrågor. Det finns även andra myndigheter och aktörer som har ansvar och viktiga roller inom området. Därför är transparens, förutsägbarhet, tydlighet och samverkan viktigt för en väl fungerande förvaltning som står nära forskningen.  

"En viltförvaltning i balans gör att alla kan uppleva viltets värden."

I strategin för svensk viltförvaltning beskriver vi hur vi tillsammans med övriga aktörer vill utveckla den svenska viltförvaltningen under 2020-talet.

Strategi för svensk viltförvaltning

Aktuellt om jakt och vilt

Här kan du ta del av nyheter och rapporter inom området. Du kan också prenumerera på nyhetsbrevet Viltnytt som riktar sig till dig som är intresserad av eller jobbar med viltförvaltning och jakt.

Prenumerera på Viltnytt

Vilt i siffror

Data och statistik inom viltområdet. Bland annat populationsutveckling av rovdjur i Sverige.

626 077
Totalt antal vilda gäss i Sverige, hösten 2022

Vilda gäss i Sverige

Antalet vilda gäss i Sverige har ökat under en längre tid. Vanligast och ökande i antal är den vitkindade gåsen och grågåsen medan kanadagåsen minskar i antal.

Gås, antal individer i Sverige

Stöd i arbetet

Här finns alla Naturvårdsverkets gällande förskrifter och allmänna råd. Det finns också flera vägledningar inom jakt och viltområdet.