NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m.

Tillämpningsområde

Kungörelsen reglerar när obligatorisk kontroll av vatten, som beslutats med stöd av miljöskyddslagen (1969:387), skall utföras av ackrediterat laboratorium samt vilka kunskaper en provtagare i annat fall skall ha vid sådan kontroll.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
SNFS 1990:11 - Grundföreskrift

Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m.

‎6‎/‎30‎/‎1991Ladda ner (30,86 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik