NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier

  • Innehåller Allmänna råd

Innehåll

Dessa allmänna råd vänder sig till alla som berörs av föreskrifterna (SNFS 1990:11), utövare av miljöfarlig verksamhet, tillsynsmyndigheter, laboratorier, konsulter m fl.

Statens naturvårdsverk föreskriver att obligatorisk kontroll av vatten enligt miljöskyddslagen ska utföras av ackrediterat laboratorium och ansluter härvid denna del av miljökontrollen till ackrediteringssystemet, ett lagstadgat och väl etablerat system för kvalitetssäkring. Nyckelord i ackrediteringen är kompetens, oberoende och öppenhet. I kungörelsen ställs också krav på provtagningspersonalens kompetens.

SNFS 1990:11 finns som bilaga i dokumentet.

TitelGäller frånFulltext
AR 1990:14 - Allmänna råd

Kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier

‎6‎/‎13‎/‎1990Ladda ner (249,07 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik