Bidrag

Ladda bilen

Ladda bilen är bidraget som gör det möjligt att satsa på laddstationer vid bostäder och arbetsplatser. Bidraget kan sökas av bostadsrättsföreningar, företag och andra organisationer som vill erbjuda laddning för elfordon för boende och anställda.

Vem får söka?

Bostadsrättsföreningar, organisationer och företag.

Vad kan jag söka för?

Installation av laddstation för elbilar avsedda för boende eller anställda.

Ansökningsperiod

Alltid öppet, inga särskilda ansökningsperioder.

Ladda bilen kan ge din organisation bidrag för kostnader som arbete, material, grävning, installation och liknande. Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaderna.

Bidraget kan inte delas ut till privatpersoner. Det kan inte heller gå till laddstationer avsedda för allmänheten eller laddstationer som måste installeras enligt lag, annan författning eller villkor i tillstånd.

Ansök om bidrag och begär utbetalning

Handläggningstid

För närvarande uppskattar vi handläggningstiden till

  • 2 månader för digitala ansökningar via e-tjänsten
  • 4 månader för ansökningar via blankett.

Så mycket bidrag kan du få

Bidraget betalas ut i form av ett engångsbelopp på upp till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna. Högst 15 000 kronor per laddpunkt kan betalas ut.

Exempel

  • 1 laddare för 35 000 kronor = bidrag på 15 000 kronor (maxbelopp).
  • 1 laddare för 10 000 kronor = bidrag på 5 000 kr (50 procent av kostnaden).
Ladda bilen

Hur ser ansökningsprocessen ut?

Här kan du läsa mer om hur hela ansökningsprocessen till Ladda bilen går till.

Om ansökningsprocessen
Elbilsladdare och en bil i bakgrunden

Regler för Ladda bilen

Här hittar du de regelverk som besluten om stöd från Ladda bilen grundas på.

Regelverk

Kontakt

Har du frågor om Ladda bilen? Vi har samlat svar på de vanligaste frågorna under ingångarna nedan:

Frågor och svar om bidrag till bostadsrättsförening
Frågor och svar om bidrag till företag
Frågor och svar om bidrag till samfällighet
Frågor och svar om bidrag till kommun, region och stiftelse

Det går också bra att kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst, vardagar 08.00–16.30.

Kundtjänst
Telefon: 010-698 10 00
kundtjanst@naturvardsverket.se

Telefontider handläggare

Tisdagar och torsdagar kl. 9.00–12.00.

Logotyp, EU