Stöd och information

Rapportera till avfallsregistret

Farligt avfall

Stöd till verksamheter som ska anteckna och rapportera uppgifter om farligt avfall. Här hittar du ingång till e-tjänster, vilka uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverkets avfallsregister och hur rapporteringen går till.

Sidan vänder sig till

Verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar farligt avfall.

Bra att veta

Om du rapporterar uppgifter ofta kan du lämna uppgifter via API - en webblösning som möjliggör utbyte av data mellan system.

Rapportera via e-tjänst

Här rapporterar du uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Det finns åtta olika ingångar till e-tjänsten, vilken du ska använda beror på vem som rapporterar. Här finns även stöd om hur e-tjänsten fungerar och hur du loggar in.

Ingång till e-tjänsterna

Instruktioner och stöd till e-tjänsterna

Avfallsregistret

Rapportera farligt avfall på knappt tre minuter

Filmen beskriver vad som gäller för den rapportering av farligt avfall som många verksamheter är skyldiga att göra från 1 november 2020.

Youtube video

Rapportera till avfallsregistret via API

Verksamheter kan lämna uppgifter till avfallsregistret med hjälp av API. Här hittar du stöd kring avtal och certifikat, teknisk guide samt kodtabeller. 

Avfallsregistret för tillsynsmyndigheter

Myndigheter som ska hämta uppgifter som lämnats till Naturvårdsverkets avfallsregister hittar tillsynsvägledning via länken nedan.

Läs mer

Anteckningsskyldighet

Den verksamhet som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar ett farligt avfall är skyldig att anteckna de uppgifter som anges i 6 kap 1 - 5 §§ avfallsförordningen (2020:614) och som ytterligare preciseras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5). Den som är skyldig att föra en anteckning ska även rapportera uppgifterna till Naturvårdsverkets avfallsregister. 

Viktigt om anteckning

Den som har fört en anteckning har två arbetsdagar på sig att rapportera uppgifterna till avfallsregistret.

Uppgifter som ska lämnas

Enligt avfallsförordningen ska anteckningar som förs om farligt avfall också rapporteras till avfallsregistret. Här finns information om olika uppgifter som ingår i de åtta anteckningarna.

Läs mer

Stöd för dig som ska anteckna och rapportera

Relaterat stöd

  Frågor och svar

  Här samlar vi svar på vanliga frågor kring anteckningsskyldighet, rapporteringsskyldighet och avfallsregistret. 

  Informationsmaterial

  Här finns bland annat en kortfattad broschyr och sju berättelser om mindre verksamheter som rapporterar in sitt farliga avfall.

  Kontakt och frågor

  Frågor om systemet

  Telefontid: mån–fre kl 8.00–16.30

  Telefon: 010-698 10 00

  Övrig tid, mejla dina frågor till: kundtjanst@naturvardsverket.se

  Om avfallsregistret

  Alla som rapporterar till avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över flödet av farligt avfall i Sverige. Det ökar möjligheterna till att avfallet tas om hand på rätt sätt. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

  Nästan alla verksamheter lämnar ifrån sig någon form av farligt avfall som till exempel elektronikskrot, gamla lysrör eller kemikalierester. Uppskattningsvis behöver över en miljon verksamheter rapportera till avfallsregistret någon gång under ett år. 

  Sverige behöver också ha bättre kontroll på sitt farliga avfall enligt gemensamma regelförändringar på EU-nivå. Det genereras över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Avfallsregistret bidrar till ökad spårbarhet över flödet av farligt avfall liksom mer tillförlitlig avfallsstatistik.

  Avfallsregistret bidrar även till att uppnå miljömålet om en giftfri miljö samt utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Återanvändning av avfall ska öka och mängden avfall ska minska. I det cirkulära flödet behöver det farliga avfallet kunna följas med tillförlitlig statistik.