Vägledning

Rapportera till avfallsregistret

Farligt avfall

Stöd till verksamheter som ska rapportera antecknade uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Här hittar du ingång till e-tjänsten, vilka uppgifter som ska lämnas och hur rapporteringen går till.

Sidan vänder sig till

Verksamheter som producerar farligt avfall, transporterar farligt avfall, tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet, mäklar eller handlar med farligt avfall, behandlar farligt avfall och annat avfall.

Bra att veta

Om du rapporterar uppgifter ofta kan du lämna uppgifter via API - en webblösning som möjliggör utbyte av data mellan system.

§

Lagstiftning

Uppgifterna som ska lämnas i e-tjänsten ges av avfallsförordningens sjätte kapitel samt Naturvårdsverkets föreskrifter på området.

Avfallsförordning (SFS 2020:614)

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5) om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret  

Rapportera via e-tjänst

Här rapporterar du uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Det finns åtta olika ingångar till e-tjänsten, vilken du ska använda beror på vem som rapporterar. Här finns även stöd om hur e-tjänsten fungerar och hur du loggar in.

Avfallsregistret

Rapportera farligt avfall på knappt tre minuter

Filmen beskriver vad som gäller för den rapportering av farligt avfall som många verksamheter är skyldiga att göra från 1 november 2020.

Youtube video

Rapportera till avfallsregistret via API

Verksamheter kan lämna uppgifter till avfallsregistret med hjälp av API. Här hittar du stöd kring avtal och certifikat, teknisk guide samt kodtabeller. 

Avfallsregistret för tillsynsmyndigheter

Tillsynsmyndigheter som ska hämta uppgifter som lämnats till Naturvårdsverkets avfallsregister hittar vägledning på denna sida.

Läs mer

Uppgifter som ska lämnas

Enligt avfallsförordningen ska anteckningar som förs om farligt avfall också rapporteras till avfallsregistret. Här finns information om olika uppgifter som ingår i de åtta anteckningarna.

Sidan innehåller information om

  • De åtta olika anteckningar som ska lämnas
  • Vilka uppgifter som ingår i anteckningarna 
  • Vad som gäller kring uppgifter om geografisk position
  • Exempel på anteckningar med ifyllda uppgifter

Anteckningsskyldighet

En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket. 

Notera att uppgifterna som rapporteras in till avfallsregistret ej ersätter de uppgifter som ska finnas antecknande hos varje verksamhet. Dessa anteckningar måste kunna redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet. Inom kort kommer tillsynsmyndigheter även att ha tillgång till uppgifterna som rapporterats in till avfallsregistret.

Relaterade vägledningar

Frågor och svar

Här samlar vi svar på vanliga frågor kring anteckningsskyldighet, rapporteringsskyldighet och det nya avfallsregistret. Sidan uppdateras kontinuerligt med nya frågor och svar.

Informationsmaterial

Här finns bland annat en kortfattad broschyr och sju berättelser om mindre verksamheter som rapporterar in sitt farliga avfall.

Kontakt och frågor

Frågor om systemet

Telefontid: mån–fre kl 8.00–16.30

Telefon: 010-698 10 00

Övrig tid, mejla dina frågor till: kundtjanst@naturvardsverket.se

Om avfallsregistret

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför finns nu krav på att alla företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till det nya avfallsregistret. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.    

Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men statistiken är osäker och har hittills bara uppdaterats vartannat år och tillsynsmyndigheter saknar effektiva verktyg för att kunna spåra flödet av farligt avfall. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå. Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter av det nya avfallsregistret.  

Förslagen till regeländringar följer av EU:s så kallade avfallspaket med ändringar av ett antal direktiv på avfallsområdet. Sverige ska följa de regler som gemensamt beslutats på EU-nivå och ska säkerställa att farligt avfall hanteras på ett lämpligt sätt. Alla medlemsstater ska inrätta ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall, för att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet. Uppgifterna kommer att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik. 

Avfallspaketet syftar också till att främja en cirkulär ekonomi. Då behöver återanvändning av avfall öka och mängden avfall minska. Det blir också ännu viktigare att kunna ta fram mer tillförlitlig avfallsstatistik och se statistiskt säkerställda förändringar. Tillförlitlig statistik är också en förutsättning för att kunna välja de mest lämpliga åtgärderna för en cirkulär ekonomi.   

Naturvårdsverket ordnade under 2017–2020 dialogmöten med verksamhetsutövare, branschorganisationer och tillsynsmyndigheter för att ta fram avfallsregistret i samverkan med berörda aktörer. Dessutom samverkade vi med en pilotgrupp bestående av verksamheter som behandlar farligt avfall.