Tillsynsvägledning

Tillsyn enligt miljöbalken

Inspektörer utövar tillsyn i en fabrikslokal

Ingripande, tvångsåtgärder och sanktioner

För att uppfylla miljöbalkens krav har tillsynsmyndigheten möjlighet att sätta in olika tvångsåtgärder och sanktioner för att komma tillrätta med en olägenhet.

Den här vägledningen vänder sig till

Till dig som arbetar med tillsyn på en tillsynsmyndighet.

Bra att veta

Sidorna om tillsyn enligt miljöbalken är under uppbyggnad och kommer publiceras efter hand.

Beslut

Här finns vägledning och grundläggande information om vad ett beslut ska innehålla.

Misstanke om brott

Här finns vägledning och information om du misstänker ett brott mot miljöbalken.

Föreläggande, förbud och information

Här finns tillsynsvägledning om att använda föreläggande och förbud, med eller utan vite, och om att ge information och likande i syfte att skapa regelefterlevnad.

Miljösanktionsavgift

Tips till dig som ska handlägga miljösanktionsavgift.

Rättelse på den felandes bekostnad

Här finns vägledning gällande rättelse och verkställighet av beslut.

Tillträde

Här finns vägledning om tillträde, polishandräckning och särskild handräckning.