Så beräknas preliminär statistik för Sveriges territoriella utsläpp

Naturvårdsverket publicerade den 22 juni 2022 statistik över territoriella utsläpp och upptag av växthusgas för helåret 2021. Siffrorna är preliminära och uppdateras i samband med den slutgiltiga publiceringen i december 2022.

Den preliminära statistiken görs för att uppskatta utsläpp föregående år så snabbt som möjligt. För de sektorer där dataunderlag inte ännu är tillgängligt används en förenklad metod används jämfört med de ordinarie utsläppsberäkningarna som presenteras i december. Den största andelen av utsläpp är dock uppdaterade med nya indata och använder samma metod som i de ordinarie utsläppsberäkningarna.

Den preliminära statistiken för helåret, ligger till grund för siffror som rapporteras till EU varje år. De preliminära utsläppen av växthusgaser är officiell statistik.

Även Statistikmyndigheten SCB publicerar preliminära utsläpp

Statistikmyndigheten SCB publicerar kvartalsvis officiell statistik om miljöekonomi, så kallade miljöräkenskaper, där klimat och luftutsläpp per bransch är en av komponenterna.

Statistiken är uppbyggd med Nationalräkenskaperna som grund och används för miljöekonomiska analyser om sambandet mellan miljö och ekonomi. I statistik över den svenska ekonomins utsläpp ingår även utsläpp från internationella transporter.

SCB:s Miljöräkenskaper – statistik om utsläpp till luft

Här nedan hittar du kvalitetsdeklaration för statistiken och frågor svar om skillnaderna mellan utsläpp från den svenska ekonomin och utsläpp som används för att följa upp Sverige klimatmål.

Dataunderlag Utsläpp av växthusgaser 2020 - preliminära (xlsx 19 kB)

Kvalitetsdeklaration, preliminära utsläpp av växthusgaser (pdf 337 kB)

Frågor och svar om skillnader i utsläppsstatistiken (pdf 88 kB)