Ämnesområde

Invasiva främmande arter

Kvinna som går bland stora jättelokor
Granskad: ‎den ‎3‎ ‎juni‎ ‎2024

Invasiva främmande arter kan orsaka stor skada på miljön. Sverige arbetar i första hand förebyggande för att minska riskerna.

Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt och antalet främmande arter som blir invasiva ökar från år till år. 

Det här är ett komplext miljöproblem där alla behöver hjälpa till och samarbeta för att vi ska kunna rå på det. Bäst stoppar vi de invasiva arterna genom att arbeta förebyggande, så att de inte kommer till Sverige eller sprids inom landet. De som ändå kommer hit måste snabbt upptäckas och bekämpas.

Om invasiva främmande arter

Regler och bekämpning

Till dig som är privatperson

Genom att öka din kunskap om arterna, hur de sprids och vilka regler som finns kan du hjälpa till att stoppa spridningen och bevara mångfalden i vår natur.

Läs mer om vad du kan göra
Närbild på person med sekatör i hand bredvid en buske

Frågor i specifika fall?

Naturvårdsverket kan ge generell vägledning och information, men svarar inte på frågor om specifika fall. Vänd dig till din länsstyrelse om du behöver råd för en specifik situation där du bor.

Undvik att sprida invasiva främmande arter

Alla kan bidra till att minska spridningen av invasiva främmande arter. Så här hjälper du till.

Youtube video

Rapportera invasiva främmande arter

Inrapportering från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra förekomsten och spridningen av invasiva främmande arter.

Läs mer om hur du rapporterar
En hand som håller i en mobiltelefon

Främmande arter

Arter som inte har sitt naturliga utbredningsområde i svensk miljö ska inte tillåtas skada biologisk mångfald, ekosystemens funktioner, ekonomiska värden eller människors och djurs hälsa.

5
på riskskalan av 5 möjliga

Minken är högriskklassad i Sverige

Den är klassad med en femma på riskskalan vilket betyder mycket hög risk för invasion och påverkan på biologisk mångfald.

Vägledning och stöd

Informera om invasiva arter

Vem gör vad?

Det är många som har ansvar för och i uppdrag att arbeta mot invasiva främmande arter i Sverige, både på lokal och nationell nivå.

Vem som gör vad i arbetet med främmande arter?

Få information om invasiva främmande arter

Med nyhetsbrevet får du en överblick över vad som är på gång på området, till exempel information om kommande lagstiftning och ny vägledning. Inspirationsmejlet riktar sig till dig som arbetar med att kommunicera om invasiva främmande arter.