Rapportera invasiva främmande arter

Granskad: ‎den ‎4‎ ‎januari‎ ‎2024

Inrapportering från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra förekomsten och spridningen av invasiva främmande arter.

Varför ska man rapportera?

Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa invasiva främmande arters förekomst och utbredning, framför allt på nya platser.

Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter och andra i arbetet med att planera och prioritera för att förebygga och hindra spridning t.ex. genom bekämpning.

Så rapporterar du invasiva främmande växter och djur

Det finns flera vägar att rapportera in på. Vilken du ska välja beror på vilken art det gäller. Det räcker med att du rapporterar på ett ställe. Alla inrapporteringar hamnar slutligen i Artportalen. 

Tänk på att du måste bifoga en eller helst flera bilder när du rapporterar. Det är för att artexperterna ska kunna fastställa att det verkligen är den invasiva arten som rapporteras in.

Vad händer när man rapporterat?

Det är viktigt att känna till att en inrapportering inte med automatik innebär att det kommer att utföras en bekämpningsåtgärd. Det som händer är att din rapport registreras i Artportalen som är ett rapportsystem för artobservationer av Sveriges vilda arter.

Där verifierar artexperter att det verkligen är den art som anges. Länsstyrelser och kommuner kan prenumerera på en bevakningstjänst och får på så vis direkt en avisering om fynd av invasiva arter som rapporterats i deras geografiska område. På längre sikt är det tänkt att utveckla systemet så att du ska få en återkoppling när man åtgärdat den förekomst du rapporterat in.

Vem ansvarar för att ta bort de invasiva arterna?

När det gäller EU-listade invasiva växter så är det markägaren som är ansvarig för att ta bort växten. För andra invasiva växtarter finns ingen skyldighet att bekämpa, men Naturvårdverket rekommenderar att det görs ändå. När det gäller invasiva främmande ryggradsdjur som finns på EU:s lista, så är det Svenska Jägareförbundet som för närvarande har uppdrag att bekämpa dem.

Invasiva främmande arter – ansvarsfördelning

Vägledning om invasiva främmande djur

Olika sätt att rapportera invasiva främmande arter

Det finns flera vägar att rapportera in på. Vilken du ska välja beror på vilken art det gäller. Det räcker med att du rapporterar på ett ställe. 

Enklast rapporterar du på invasivaarter.nu. Här kan du rapportera alla invasiva främmande växter och djur som tas upp på EU:s förteckning. Några av dem finns redan i Sverige och andra riskerar att komma hit. Här kan du också rapportera några vanliga invasiva främmande arter som inte är EU-listade:

 • Blomsterlupin
 • Parkslide
 • Jätteslide
 • Hybridslide
 • Sjögull
 • Vresros
 • Strandkotula
 • Kanadensiskt gullris
 • Höstgullris
 • Parksallad
 • Sydfyrling
 • Mink

www.invasivaarter.nu

Här ser du vilka arter som finns på EU:s lista:

EU-listade främmande arter – djur (pdf 540 kB)
EU-listade främmande arter – växter (pdf 486 kB)

artfakta.se kan du rapportera alla arter som finns i Sverige inklusive alla invasiva främmande arter. (Du behöver registrera dig som användare).

www.artfakta.se