För dig som privatperson

Du som privatperson är jätteviktig i arbetet med att stoppa spridningen av invasiva främmande arter. Det handlar mest om att göra rätt när du hanterar invasiva växter i din trädgård eller dina exotiska husdjur som kan bli invasiva om de kommer ut i naturen. Här är det du behöver veta.

Vad gäller för mig som privatperson?

Alla, även privatpersoner, är skyldiga att hindra spridning av de invasiva främmande arter som finns på EU:s förteckning.

Naturvårdsverket uppmuntrar dock till att hjälpa till att stoppa spridningen även av andra invasiva främmande arter som till exempel blomsterlupin och kanadensiskt gullris.

De kan utgöra ett minst lika stort hot för biologisk mångfald och flera av dem kan komma att bli förbjudna i en nära framtid. 

Det här gäller för dig som privatperson:

Det bästa är att förebygga

Det bästa och billigaste du kan göra både för din egen skull och för att skydda biologisk mångfald är att hindra invasiva främmande arter att överhuvudtaget etablerar sig hos dig eller hinner börja sprida sig. Väntar man med att ta tag i problemet blir både arbetet och kostnaden mycket större. 

Det här kan du göra för att förebygga:
  • Skaffa dig kunskap om vilka arter som är invasiva främmande arter 
  • Undvika att köpa, plantera okända arter från utlandet,  
  • Ta inte hem okända arter från utlandet. 
  • Upptäcker du en invasiva art i trädgården, ta bort den direkt. Det är både enklare och billigare. 
  • Se till att entreprenörer du anlitar (till exempel gräv och trädgårdsanläggning) har kunskap om invasiva arter så de inte sprider dem när det gör sitt arbete.  
  • Var uppmärksam och frågvis när du köper jord och fröblandningar så att de inte innehåller invasiva främmande arter.  

Artfakta

Här hittar du information om olika invasiva främmande arter

Artfakta - information om invasiva djur och växter
Närbild på sköldpadda i vatten

Så hindrar du spridning

Alla kan bidra till att minska spridningen av invasiva främmande arter. Här kan du se i vilka situationer de sprids och vad du som privatperson kan göra för att stoppa spridningen.

Läs mer
Tromsöloka (Heracleum persicum) med himmel i bakgrunden

Bekämpning av invasiva växter

Det finns alltid en risk att en bekämpning av invasiva växter resulterar i en spridning om man inte gör på rätt sätt. Hur man ska bekämpa invasiva växter beror på vilken art det handlar om och vilka andra omständigheter som råder, till exempel vilken miljö den växer i.

Kom ihåg att du alltid måste ha markägarens tillåtelse att genomföra bekämpningsåtgärder! 

Här ger vi generella råd för hur man ska planera en bekämpningsinsats: 

Bekämpning av invasiva främmande växter på land

Artfakta

Hantering av växtavfall

Det är viktigt att du hanterar växtavfallet från invasiva växter på rätt sätt så att det inte orsaker spridning av arten. Här är en vägledning om hur du ska hantera avfall från invasiva växter.

Så tar du hand om hushållets avfall från invasiva främmande växter
Hantering av växtavfall

Vem gör vad?

Det är många som har ansvar för och i uppdrag att arbeta mot invasiva främmande arter i Sverige, både på lokal och nationell nivå.

Vem gör vad i arbetet mot främmande arter

Hur kan jag bidra?