Informationsmaterial

Här finns samlat informationsmaterial för användning i olika kanaler som webb, nyhetsbrev, sociala medier eller annat. Materialet är fritt att använda och du anpassar det efter dina förutsättningar.

Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, handel och organisationer och andra är välkomna att ladda ner materialet, lägga upp det på sina hemsidor och beställa tryckta exemplar. 

Invasiva främmande arter i vatten

Filmer och informationsmaterial om invasiva främmande arter i vatten finns samlade på Havs- och vattenmyndightens webbplats

HaV:s webbplats