Informationsmaterial

Här finns informationsmaterial för alla som vill informera och sprida kunskap om invasiva främmande arter. Använd det till exempel på webb, i nyhetsbrev eller i sociala medier. Materialet är fritt att använda.

Delar av materialet finns i format både för webb och tryck. För illustrationerna behöver illustratörens namn anges. Vill du ha filmfiler eller om du undrar över något, kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst.

Invasiva främmande arter i vatten

Filmer och informationsmaterial om invasiva främmande arter i vatten finns samlade på Havs- och vattenmyndightens webbplats

Infomaterial om invasiva arter i vatten