För länsstyrelser

Länsstyrelserna har en central roll i arbetet mot invasiva främmande arter. Bland annat ansvarar länsstyrelsen för att vidta utrotningsåtgärder och hanteringsåtgärder mot alla EU-listade arter. Länsstyrelsen är också tillsynsansvarig. På den här sidan hittar du som arbetar med invasiva främmande arter samlad information och stöd i ditt arbete.

Vägledningar

Här finns alla vägledningar samlade för dig som arbetar med invasiva främmande arter på länsstyrelsen. 

  Artinformation

  Här finns samlad information om olika invasiva främmande arter samt bekämpning av dessa. Det går bra att använda informationen i egen regi som till exempel att sprida innehåll på webb, sociala medier eller till kommuner. 

  Verktyg och stöd

  Det finns många olika verktyg som kan vara till hjälp i arbetet med invasiva främmande arter på länsstyrelsen. 

  Metodkatalogen

  Metodkatalogen ska underlätta för myndigheter och andra aktörer som i större omfattning bekämpar invasiva växter att välja bekämpningsmetod.

  Läs mer om metodkatalogen
  Vägledning

  Ramavtal för bekämpning

  Information om tillgängliga ramavtal för bekämpning av landlevande invasiva växter.

  Läs mer
  Jättebalsamin. foto: xxxxxxxxxxxxx

  Notifieringstjänst - nya arter i ditt län

  Du kan få notifieringar till din e-post när en invasiv art upptäcks i ditt län och rapporteras in via invasivaarter.nu eller Artportalen.

  Här kan du anmäla dig till notifieringstjänsten

  Informera om invasiva främmande arter

  Länsstyrelserna är väldigt viktiga i arbetet att sprida information om arbetet med invasiva främmande arter, till exempel till allmänheten och till verksamhetsutövare inom länet. 

  Informera om invasiva arter

  Här finns samlat informationsmaterial för användning i olika kanaler som webb, nyhetsbrev, sociala medier eller annat. Materialet är fritt att använda och du anpassar det efter dina förutsättningar.

  Se mer
  Parkslide

  Rapportera invasiva främmande arter

  Inrapportering från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra förekomsten och spridningen av invasiva främmande arter.

  Så här gör du
  Mobiltelefon i hand

  Vill du få nyhetsbrevet för Invasiva främmande arter?

  Nyhetsbrevet är till för dig som vill hålla dig uppdaterad om det nationella arbetet med invasiva främmande arter. Du får en aktuell överblick över vad som är på gång inom området, till exempel ny lagstiftning, ny vägledning och annat stöd som handlar om ämnet.

  Besök vår nyhetsbrevsida och välj "Invasiva främmande arter"