Vägledning

Metodkatalog för bekämpning

Metodkatalog för bekämpning av invasiva främmande växter.

Syftet med metodkatalogen att underlätta för myndigheter och andra aktörer som i större omfattning bekämpar invasiva växter att välja bekämpningsmetod. Slutligt val av metod behöver dock göras utifrån rådande förutsättningar i varje enskilt fall. 

Sidan vänder sig till

Länstyrelserna.

Bra att veta

Metodkatalogen kommer att uppdateras löpande med ytterligare metoder för fler arter, samt med eventuella revideringar av de metoder som redan finns med. 

Om metodkatalogen

Metodkatalogen innehåller exempel på metoder för utrotning och spridningsbegränsning av invasiva främmande växter, samt vägledande texter om skyldigheter som är kopplade till vissa arter och metoder.

Metoderna är utvärderade utifrån ett antal aspekter och katalogen ger en överblick över olika metoder och deras för- och nackdelar.

Metodkatalogen innehåller inte instruktioner för hur metoderna ska utföras.

Användning av bekämpningsmedel

Det här dokumentet innehåller metoder som inbegriper användningen av bekämpningsmedel. De är särskilt markerade i dokumentets tabeller.

Om du överväger att använda bekämpningsmedel/växtskyddsmedel, ska du först göra en bedömning om det går att använda andra metoder eller medel. Om flera växtskyddsmedel eller metoder finns tillgängliga för samma användningsområde och syfte, så finns det en skyldighet att välja den metod eller det medel som är minst skadligt för människors hälsa och miljön.

Mer information om vad du behöver tänka på vid användning av bekämpningsmedel och länkar finns i Metodkatalogen.

Försiktig hantering av växtavfallet

Vi uppmanar er som bekämpar invasiva främmande arter att vara mycket försiktiga vid hantering och transport av växtavfallet, så att det i sig inte orsakar en spridning av arten.

Kontakta återvinningscentral eller avfallsanläggning innan ni startar en bekämpning för att ta reda på var och hur ni ska göra er av med avfallet.

Metodkatalog för bekämpning av invasiva främmande växter (pdf 1 MB)