Fridlysta blomväxter

Här hittar du en förteckning över alla Sveriges fridlysta blomväxter (kärlväxter). Dessutom presenteras några arter med bild och beskrivning. Du hittar också en förteckning över alla fridlysta orkidéer.