Rapportera artskyddsbrott

Djur och växter i naturen skyddas med lagar för att de ska finnas kvar i framtiden. Du kan hjälpa till genom att tipsa om brott i naturen.

Varje år sker ett antal medvetna eller omedvetna brott som drabbar djur och växter på olika sätt. Det kan röra sig om rovfåglar som skjuts, om äggsamling från vilda fåglar eller otillåten handel med hotade arter. 

Genom att se till att du själv och andra känner till vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i naturen kan du hjälpa till att förebygga brott. 

Du kan också hjälpa till genom att rapportera om du sett något som inte är lagligt. 

Ditt öga gör skillnad! 

Misstänker du att någon olagligt har dödat ett djur, plockat ägg, tagit hand om vilda djurungar eller grävt upp fridlysta växter? Eller har du misstanke om att någon handlar med djur eller växter på ett sätt som inte är lagligt? 

Rapportera till: 

Polisen

Telefon: 114 14 
När du ringer behöver du aldrig uppge vem du är, men det kan underlätta utredningen om du kan kontaktas. 

Länsstyrelsen

Rapportera till länsstyrelsen i berört län. Adress, e-post och telefon hittar du på länsstyrelsernas webbplats: 
Länsstyrelserna i Sveriges webbplats  

När du ringer till Länsstyrelsen ber du att få tala med CITES / artskyddsansvarig tjänsteman. Du behöver inte uppge vem du är, men det kan underlätta utredningen om du kan kontaktaktas.