Strategisk miljöbedömning – miljöbedömning för planer och program

Vägledning om strategisk miljöbedömning – processen att identifiera, beskriva och bedöma miljöeffekter vid arbete med och beslut om planer och program.

Vägledning

Lagstiftning

Begrepp

Bakgrund