När avfall upphör att vara avfall

Det är viktigt att en bedömning görs om och när avfall upphört att vara avfall. Det avgör om det är avfalls- eller produktlagstiftningen som ska tillämpas.