Nya regler för sortering av bygg- och rivningsavfall börjar gälla den 1 augusti 2020

Vägledning om utsortering av bygg- och rivningsavfall. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall.