Markanvändningssektorn (LULUCF) bidrar till ett årligt nettoupptag av växthusgasutsläppen, det vill säga summan av sektorns utsläpp och upptag.

Sidan senast uppdaterad: 12 december 2019Sidansvarig: Malin Kanth