Utsläppen av kväveoxider (NOx) har lite mer än halverats sedan 1990. Huvudorsaken är att utsläppen från inrikes transporter minskat med drygt två tredjedelar sedan 1990.

Sidan senast uppdaterad: 17 december 2018Sidansvarig: Anna Forsgren