Vägledning

Beräkna utsläpp av luftföroreningar

En båt på vatten

Utsläpp av luftföroreningar kommer från många olika källor. Merparten av utsläppen i Sverige kommer från förbränning av bränslen. Du kan själv räkna ut hur stora utsläpp din bränsleanvändning ger.

Ett snabbt och enkelt sätt att beräkna mängden utsläppen är att använda emissionsfaktorer. En emissionsfaktor ger en uppskattning av mängden utsläpp per använd mängd bränsle. Denna metod används till stor del i den svenska nationella beräkningen av växthusgaser och luftutsläpp, men på en mer detaljerad nivå.

Baserat på den svenska nationella beräkningen av luftföroreningar publiceras emissionsfaktorer och värmevärden för Sverige som genomsnitt. Dessa kan användas i en förenklad metod för att beräkna utsläppen från bränsleanvändning. Beräkningen bygger på att man multiplicerar sin bränsleförbrukning med bränslets värmevärde samt dess emissionsfaktor, se Excel-filen nedan:

Genomsnittliga emissionsfaktorer för luftföroreningar och värmevärden för Sveriges bränsleanvändning (xlsx)

Utsläpp [kg] = Bränsleförbrukning [ton] · Värmevärde [GJ / ton] · Emissionsfaktor [kg / GJ]

eller

Utsläpp [kg] = Bränsleförbrukning [m3] · Värmevärde [GJ / m3] · Emissionsfaktor [kg / GJ]