Fakta om kväveoxider i luft

Kväveoxider är samlingsnamn för kväveoxid och kvävedioxid som bildas då luftens syre och kväve reagerar vid höga temperaturer.

Sidan senast uppdaterad: 16 september 2020Sidansvarig: Siiri Latvala