Kvartals- och preliminära årsvisa växthusgasutsläpp

Naturvårdsverket redovisar kvartalsvisa och preliminära utsläppssiffror för helåret som en tidig uppskattning för att snabbare följa upp klimatmålen. På grund av pågående revideringar av underlaget till beräkningar av transportsektorns utsläpp publicerar inte Naturvårdsverket statistik för kvartal tre år 2019.