Kvartals- och preliminära årsvisa växthusgasutsläpp

Preliminär statistik visar att de klimatpåverkande utsläppen ökade andra kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år.