Sveriges klimatlag och klimatpolitiska ramverk

Mål om nettonollutsläpp år 2045 och etappmål för år 2030 och 2040 samt för transportsektorn ingår i det klimatpolitiska ramverket, som beslutades år 2017. Regeringens politik utvärderas av ett klimatpolitiskt råd.