Arbetet med allemansrätten

Naturvårdsverket har samlat material som friluftsorganisationer, markägarorganisationer, turistföretag, myndigheter och andra som arbetar med allemansrätten kan ha nytta av.