Så gör vi allemansrätt

Allemansrätten fungerar om vi tar ansvar för att bedöma vad som är lämpligt att göra här och nu. Om vi alla vet hur vi ska agera i naturen vid olika aktiviteter, tider på året och på olika platser, är det enkelt att göra rätt.