Samlad information om invasiva främmande arter - Naturvårdsverket

Invasiva främmande arter

Här finns samlad information som stöd i arbetet med invasiva främmande arter och råd till allmänheten om hur spridning kan minskas.