Ämnesområde

Allemansrätten

Man i hängmatta i skogen

Allemansrätten gör det möjligt för alla att röra sig fritt i naturen, oavsett förutsättningar.

Allemansrätten är fantastisk! I förlängningen bidrar allemansrätten till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa. 

Men, allemansrätten är inte bara en rättighet utan innebär också skyldigheter. Vi som använder allemansrätten och vistas i naturen behöver också ta hänsyn; till natur och djurliv, markägare och andra besökare.

Här hittar du information om allt detta; om de möjligheter allemansrätten ger oss och om vilka hänsyn vi måste ta och tänka på. Informationen finns på lätt svenska, olika språk och teckenspråk.

Det här gäller

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Allemansrätten fungerar om alla tar ansvar för att bedöma vad som är lämpligt just här och nu, genom att läsa landskapet och bedöma situationen. Olika aktiviteter, platser och tidpunkter avgör vad du kan göra eller inte. Tillsammans är det vårt gemensamma ansvar att använda denna gamla sedvana med omtanke. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten. Allemansrätten är ingen lag, däremot omges allemansrätten av lagar och regler som sätter gränser för vad som är tillåtet. Nedan kan du läsa om vad som gäller. 

 

Inte störa, inte förstöra

Tack vare allemansrätten har alla tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter.

Youtube video

Allemansrätt – en förutsättning för friluftslivet

Tack vare allemansrätten kan du röra dig nästan överallt i naturen, så länge du inte stör eller förstör. Detta innebär att det finns gott om möjligheter till friluftsliv i Sverige.

Läs mer om allemansrätt och friluftsliv
Två personer läser på en informationstavla i naturen

Vägledning och stöd

Vem gör vad?

Vi är många som arbetar med allemansrätten. Här reder vi ut vem som gör vad och beskriver ansvar och roller.

Läs mer om vilka som gör vad
Samlat material

Informera om allemansrätten

Skolmaterial till dig som undervisar, kurser för den intresserade, informationsmaterial och annan info som vänder sig till dig som bedriver kommersiell verksamhet.

Mer om hur du informerar om allemansrätten
Person plockar lingon i skogen

Bidrag

Publikationer

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen

Men i det ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Det innebär att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.