Vägledning

Gratis tilldelning 2021–2030

Vy över Sundsvall

Information om gratis tilldelning av utsläppsrätter till stationära anläggningar för fas 4 (2021–2030).

Fas 4 är uppdelad i två tilldelningsperioder, 2021–2025 och 2026–2030. Stationära anläggningar som är berättigade gratis tilldelning kan ansöka om detta innan respektive tilldelningsperiod börjar. Sista ansökningsdatum för befintliga anläggningar att ansöka om gratis tilldelning för tilldelningsperioden 2021–2025 var den 30 maj 2019.

Anläggningar som fått sitt tillstånd för första gången den 1 juli 2019 eller senare kan ansöka om gratis tilldelning som nya deltagare under tilldelningsperioden 2021–2025.

Den här sidan vänder sig till

Verksamhetsutövare för stationära anläggningar som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) samt oberoende ackrediterade kontrollörer.

Viktiga förändringar

Sammanfattning av viktiga förändringar i fas 4 relativt fas 3 (2013–2020).

Ansöka om gratis tilldelning

Sista datum för befintliga anläggningar att ansöka om gratis tilldelning för tilldelningsperioden 2021–2025 var den 30 maj 2019. Endast nya deltagare, det vill säga de anläggningar som fått sitt första tillstånd efter den 30 juni 2019, kan därefter ansöka om tilldelning för perioden 2021–2025.

Beslut om gratis tilldelning

Beslut om gratis tilldelning för perioden 2021–2025 är fattat. Här hittar du tilldelning för varje anläggning.

Övervakningsmetodplaner

Information om övervakningsmetodplanen och reglerna för övervakning av tilldelningsrelaterade uppgifter för fas 4 (2021–2030).

Rapportering, verifiering och justering

Information om den årliga rapporteringen och verifieringen av verksamhetsnivåer samt den löpande justeringen av tilldelning för fas 4 (2021–2030).