Utsläppshandel

Stöd i arbetet för verksamheter som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS).

Hitta vägledning inom kategorin

Om utsläppshandel

Samlad information om utsläppshandel från Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Utsläppshandel – EU ETS