EU ETS Utsläppshandel

Vägledning och stöd för dig som arbetar med utsläppshandel.

Hitta vägledning inom utsläppshandel

Aktuellt om utsläppshandel

Ta del av det senaste som händer inom området.

Relaterad information

För allmänheten

Om utsläppshandel

Vad är utsläppshandel? Vilka deltar och hur fördelas utsläppsrätter? Här får du veta mer om hur systemet för utsläppshandel fungerar.

Om utsläppshandel
Vy över Sundsvall

Energimyndigheten och Naturvårdsverket

Energimyndigheten administrerar den svenska delen av Unionsregistret. Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet, fattar beslut om tilldelning av utsläppsrätter, är tillsynsmyndighet och ansvarar för uppföljning av företagens årliga rapportering av utsläpp av växthusgaser.

EnergimyndighetenNaturvårdsverket

Kontakta oss

Naturvårdsverket

EUETS@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 10 00 (växeln)

Energimyndigheten

utslappshandel@energimyndigheten.se

Telefon: 016-544 23 00 (telefontider: måndag och onsdag, kl. 9–12)

SWEDAC

Telefon: 0771-99 09 00 (växeln)